Sex shqip

10 May

Në formën e saj më të pastër, muzika rock karakterizohet nga 3 akorde, një goditje ritmike e fortë dhe një melodi që të mbetet në mendje.Në fund të viteve `60 dhe në fillim të viteve `70, nga muzika rock u gjeneruan shumë nënzhanre të tjera.Tingulli i rockut ka për linjë kryesore një kitarë elektrike ose akustike dhe përdor një ritëm shoqërues të fuqishëm që mundësohet nga instrumenta të ritmit si kitara bas dhe bateria dhe instrumenta me taste si organo, piano, ose , duke nisur që nga viti 1970, sintetizatori.Së bashku me kitarën ose tastierën, ndonjëherë përdoret edhe saksofoni dhe fizarmonika si instrumente soloje.

Sex shqip-46Sex shqip-44

Në vitet `70,rock-u u trupëzua me ndikime nga muzika soul, funk dhe ajo latine.

Dua qe te behet faqa nr 1 e Shqipetareve edhe ju e keni ne dore.

Do vazhdoj to shtoj disa artiste sote, dhe mendoj se do kenaqeni.

Aktivitetet seksuale gojore nuk janë efektive si metodë për parandalimin e sëmundjeve seksualisht të transmetueshme (prej sëmundjeve ngjitëse seksuale), edhe pse disa forma të sëmundjeve ngjitëse seksuale besohet që të jenë më pak të lehta për tu përhapur në këtë mënyrë.

Një raport i lëshuar në shtator të vitit 2005 nga Qendra Kombëtare për Statistikat e Shëndetësisë ishte bazë e një artikull në 26 shtator 2005 çështja e revistës Time.