Pagdating ng araw dharma dating online

20 Feb

Noong 2013, namataan rin ang ganitong phenomenon sa Zamboanga.

Kung tayo ay matanda na Sana'y di tayo magbago Kailan man, nasaan man Ito ang pangarap ko...

Mayroon ding mga paring kumakatok sa mga pintuan ng bahay para gisingin ang mga taumbayan para hikayating makilahok sa misang pangmadaling-araw.

Kabilang dito ang mga magbubukid at mga mangingisda, nagsisipakinig sa Mabuting Balita bago maging abala sa kanilang mga pang-araw-araw na mga tungkulin, at para na rin makalikom ng biyaya at mabuting ani.

Kadalasan itong isinasagawa tuwing hatinggabi, kaya't binansagang itong Simbang gabi ng mga Pilipino.Isang munting aklat na nagpapaliwanag tungkol sa mga palatandaan ng pagdating ng araw ng paghuhukom ayon sa katuruan ng pananampalatayang Islam, nagbibigay linaw tungkol sa mga malaki at maliit na palatandaan nito. Then type your knowledge, add image or You Tube video till "Good-o-meter" shows "Cool" or "Awesome! Makuha mo pa kayang Ako'y hagkan at yakapin, hmm Hanggang sa pagtanda natin Nagtatanong lang sa'yo Ako pa kaya'y ibigin mo Kahit maputi na ang buhok ko...Pagdating ng araw Ang 'yong buhok ay puputi na rin Sabay tayong mangangarap Nang nakaraan natin...